AB inngår avtale med Idrettsmedisinsk Avdeling

Arna-Bjørnars Toppserielag har gjennom mange år hatt en gode helsetjeneste bestående av leger og frittstående fysioterapeuter tilknyttet laget. Helsetjenesten har dekket NFFs lisenskrav for behov i trening og kampsituasjon, samt dekket alle allmennlegetjenester for jentene på Toppserielaget.

Tord S. Andersen i Helseutvalget har signert ny avtale med lege Arne Instebø i Idrettsmedisinks Avdeling AS. Foto: Arna-Bjørnar

Klubbens medisinsk ansvarlige lege har henvist videre til idrettsmedisinsk lege og andre spesialhelsetjenester  etter behov og der dette ikke har vært koordinert av Idrettens Helsesenter (fotballforsikringen). Det har samtidig vært et ønske om å knytte klubben til et større idrettsmedisinsk fagmiljø som også benyttes av andre idrettsmiljø på tilsvarende nivå. 

Etter en grundig evaluering og beslutning  velger Arna-Bjørnar for 2018 å inngå avtale med Idrettsmedisinsk Avdeling AS på Brann Stadion. Idrettsmedisinsk Avdeling skal levere idrettsmedisinske legetjenester (inkludert årlig helsesjekk og spesialhelsetjeneste), fysioterapitjenester og testing av spillere tilhørende Toppserielaget.
Klubben kombinerer den nye avtalen med å videreføre en medisinsk ansvarlig klubblege og kampleger som tidligere. Dette sikrer kontinuitet med tanke på legetjenester og er en modell som Idrettsmedisinsk klinikk også ønsker og ser som nyttig for begge parter. Samlet vil dette gi et enda bedre tilbud til spillerne våre.
 
Helseteamet rundt Toppserielaget vil for 2018 bestå av:
• Christian Redisch - klubbens medisinsk ansvarlige lege og leder Helseteam, ansvar for systemarbeid (antidoping, forebyggende arbeid etc) og helsetjenester utover Idrettsmedisinsk Avdeling AS, kamplege
• Paal Naalsund - kamplege og dialog spesialisthelsetjeneste 
• Idrettsmedisinsk avdeling AS (legetjenester, fysioterapitjenester)
 
Helseteamet er underlagt Kvinnestyret sitt Helseutvalg ledet av Tord S. Andersen. 
 

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift