Et viktig årsmøte for Arna Bjørnar Fotball

Årsmøte 09 mars 2021

Sist oppdatert: 10. mar 2021 Skrevet av: Tore

 

Innledning

På årsmøtet 9/3-21 for Arna Bjørnar Fotball og for Allianseidrettslaget Arna Bjørnar ble det gjort en del viktige vedtak som vil være styrende for klubben en god del år fremover.

På ekstraordinært årsmøte 11/11-20 var det oppe til behandling 3 alternative veivalg for klubben videre:

  • 1a. Beholde nåværerende organisasjon, men justere på en del områder som ikke fungerte godt nok
  • 1b. Utrede et forslag til en helt ny organisasjonsmodell
  • 2. Skille ut Toppfotball kvinner som en egen juridisk enhet i allianseidrettslaget

Det ekstraordinære årsmøtet var helt klar på at medlemmene ønsket å beholde både topp og bredde i samme klubb og 76% gikk til alternativ 1b.

Årsmøtet 9 mars 2021

På årsmøtet 9/3-21 ble det så lagt frem et forslag til en ny organisasjonsmodell hvor man foreslo 1 fotballstyre  for hele klubben og hvor man skisserte en hovedstruktur med ansvarsområder innenfor Sport, Arrangement/Anlegg , Marked/Media, Økonomi og Samfunn. Hele tankegangen bak modellen er at klubbens beste skal være styrende for alle i klubben og at avstanden mellom utførende enheter og styret skal være kortest mulig. Innenfor Sport er ansvarsfordelingen mellom topp og bredde tydelig samtidig som samarbeidslinjene mellom disse aktivitetene skal være like tydelige. Begge områder vil bli drevet videre med intensjon om videre utvikling og styrking av både topp og bredde.

Forslaget til ny organisasjonsplan ble vedtatt enstemmig.

Medlemmer som er interessert i organisasjonsplanen kan få den tilsendt ved henvendelse til administrasjonen , den vil senere bli lagt ut på klubbens hjemmeside.

Det nye styret i klubben vil få en travel oppstart med å få på plass frivillige i utvalg og dugnadsgjenger. Det oppfordres derfor til at dere som har vært med tidligere melder fra til administrasjon/styre om at dere kan tenke dere å delta i det spennende arbeidet som nå står foran oss.

Andre saker:

Årsberetningen for Arna Bjørnar Fotball ble enstemmig godkjent

Årsregnskapet ble oppgjort med et overskudd på ca. kr. 192.000 og ble enstemmig godkjent

Budsjettet med et beregnet overskudd på ca. kr. 88.000 ble enstemmig godkjent

Det nye styret er:

Leder:                                                                   Frank Arne Strømstad

Nestleder sport/bredde:                                   Torgeir Steinhaug

Økonomiansvarlig:                                             Linda Matre

Styremedlem sport/topp:                                  Leif Olav Mjelde

Styremedlem marked/media:                           Kenneth Pedersen

Styremedlem kamparrangement/anlegg:      Ingelin Garnes

Styremedlem samfunn:                                      Thomas Fjellestad

Varamedlem 1:                                                     Eirik Solhaug

Varamedlem 2:                                                     Sandra Aune Sletten

Valgkomite:

Leder:                                                                      Astrid R. Storum

Medlemmer:                                                         Bjørn Tore Gjerstad, Bjarte Christensen, Øystein Herland Johnsen

Allianseidrettslaget Arna Bjørnar

Årsberetningen for allianseidrettslaget ble godkjent.

Et forslag om ny kontigentordning ble vedtatt utsatt til ekstraordinært årsmøte i allianseidrettslaget

Et forslag til nyorganisering av allianseidrettslaget legges frem på ekstraordinært årsmøte.

Styret i Allianseidrettslaget Arna Bjørnar

Leder:                                                                   Frank Arne Strømstad

Styremedlem   1                                                  Torgeir Steinhaug

Styremedlem 2                                                    Linda Matre

Avslutning

Ved dette årsmøtet gikk det fra borde en rekke personer både i hovedstyret og gruppestyrene som har gjort en stor innsats for klubben i mange år.  Klubben takker disse personene for en fremragende innsats i mange år.