Innkalling til digitalt Årsmøte

Sist oppdatert: 04. mai 2020 Skrevet av: synnove

 

INNKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE  I ALLIANSEIDRETTSLAGET ARNA-BJØRNAR OG ARNA-BJØRNAR FOTBALL

Det innkalles herved til digitalt årsmøte i Teams for
Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar og Arna-Bjørnar Fotball.

Årsmøtet avholdes 04. juni. 2020 kl. 19:00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal
avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 01.06.2020 kl.21.00
PÅMELDING VIA DENNE LENKEN: https://forms.gle/zFUCz6xhVV8njDhbA

Alle påmeldte med stemmerett vil få til sendt lenke for å få tilgang til møtet, samt årsmøtedokumenter og regnskap/budsjett innen 02.06.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling/saksliste

2. Godkjenning av deltakende medlemmer

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen
  • Valg av 2 personer til tellekorps

3. Godkjenning av årsmeldinger

4. Godkjenning av revidert regnskap Arna-Bjørnar Fotball

5. Behandling av innkomne forslag

6. Godkjenning av budsjett for Arna-Bjørnar Fotball

7. Valg

8. Fastsettelse av dato for ikrafttreden av nye styrer

 

Saker til behandling på årets årsmøte sendes styringsgruppen Arna-Bjørnar Fotball, styringsgruppen@arna-bjornar.no innen 21. mai 2020.

Styringsgruppen henstiller til at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer om å oversende disse på e-post før årsmøtet. Dette gjelder også om man ønsker å fremme kandidater til tillitsverv (benkeforslag).

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar.

 

Velkommen til årsmøte!

 

For styrene:

Thomas Garnes Leder AILAB

Ulf Rasmussen Fungerende leder AB

 

Innkallelse til Årsmøte