Arna-Bjørnar

Dommerinfo og lagsøkonomi

Dommerinfo og lagsøkonomi

Lagsøkonomi

  • Alle lag skal ha en lagskonto i Sparebanken Vest. Se vedlegg retningslinjer for BU lagenes bankkonto.
  • Lagleder sender personnr til daglig leder Synnøve Lien som oppretter konto.
  • Lagskontoen brukes til å betale cuper og andre aktiviterer til laget. Man må levere regnskap to ganger i året . Se vedlegg: Oppstilling BU lagenes bankkonto i Sparebanken Vest.
  • Barne og Ungdomslagene får dekket to cuper i året som blir tilbakebetalt ved refusjonsutbetalinger. Melder dere på to lag i en cup gjelder dette for 1 cupdeltagelse. Laget må altså legge ut for cupene og får dette tilbake. 

 

Informasjon om dommerhonorar for 2018 sesongen:

 

Aldersgruppen 2010-2006, 8 - 12 år

-Dommerhonorar er kr 100,- (12 årskamper dersom 9er er 200,-)

- Lagleder tar med skjemaet "Dommerkvitteringer 2018".

- Betaler kontant til dommer etter kamp, og dommer signerer på vedlagte skjema.

- Dommerkvitterings skjema sendes økonomiansvarlig for refusjon i juni og etter sesongslutt.

 

Aldersgruppen fra 2005, 13 år og eldre

- Dommerhonorar er kr 400,- 

- Dommer oppsatt av kretsen fyller ut dommerskjema som han har med seg. Han skal selv sende dette inn til klubben for betaling. faktura@arna-bjornar.no

 

Dommere som er satt opp av Arna-Bjørnar:

- Lagleder tar med skjemaet "Dommerregning 2018 AB egne dommere ungdomslag" til kampen. 

- Lagleders ansvar å føre på lagsnavn, alder og tidspunkt for kampen, og sørge for på at dommer signerer.

- Oppgjør skal gjøres via bank. Lagledere sender dommerkvitteringen i PDF til faktura@arna-bjornar.no, merk mailen med "Dommerregning".

Ta kontakt med dommeransvarlig, Astrid Storum, dersom du har ytterligere spørsmål!

Dommeransvarlig

Astrid Storum

astridrstorum@gmail.com

476 77 478

 

Refusjonsansvarlig

Linda Dale Matre

ltd@online.no

936 54 105

Arna-Bjørnar - Fotball
Postadresse: Postboks 247, 5888 Bergen
Besøksadresse: Arna Idrettspark - Indre Arnavegen 189, 5260 Indre Arna
Mail: post@arna-bjornar.no
Tlf: +47 926 53 691

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift