Arna-Bjørnar

Håndbok

Håndbok

Under arbeid, kommer snart

 

Mål med håndboken

Håndbok Arna-Bjørnar

Denne delen av håndboken vil følge et barnelag fra de starter opp i klubben og prøver å belyse de utfordringer som ligger på veien til de når
voksenalder. Hvordan klubben organiserer de ulike hendelsen og hvordan klubben ved hjelp av instrukser og rutiner legger tilrette for at
alle skal få et tilnærmet likt tilbud. Det aller meste skal være forankret i vår sportsplan som ligger på vår hjemmeside. Håndboken har ikke som
intensjon å gå i detaljer derfor vil de områdene vi skal innom kun ha en kort introduksjon etterfulgt av en link til vår sportsplan eller hjemmeside
der en finner utdypende informasjon.


Håndboken vil med andre ord kun være et verktøy som vil lose deg til rett sted ved hjelp av linker, vi håper det er tilfredsstillene for alle våre
medlemmer.

Arna-Bjørnar - Fotball
Postadresse: Postboks 247, 5888 Bergen
Besøksadresse: Arna Idrettspark - Indre Arnavegen 189, 5260 Indre Arna
Mail: post@arna-bjornar.no
Tlf: +47 926 53 691

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift