Arna Bjørnar satser sterkt på spillerutvikling på kvinnesiden

Kvalitet i flere ledd skal gi resultater

På bildet ser vi disse: Stein Arve Lohne, Martin Dolvik, Håvard Smedsgård, Kjetil Lohne og Morten Røssland i et ledig øyeblikk på La Manga.

Det er en kjensgjerning at norsk kvinnefotball har sakket akterut i forhold til andre land hvor ressurssterke klubber i Tyskland, Nederland, Frankrike, England osv. kan gi spillerne helt andre rammebetingelser enn vi pr. i dag er i stand til i Norge. Skal man følge opp de gode norske tradisjonene i kvinnefotball, så er det en del forhold som må prioriteres og da først og fremst treningshverdagen til de norske spillerne. Og da er det 2 områder hvor det det ligger et stort forbedringspotensiale, nemlig:

 1. En økonomisk hverdag som gir mulighet til riktig og god nok trening samt restitusjon
 2. Kvalitet på treningshverdagen

Det jobbes i dag godt med å bedre den økonomiske hverdagen innen kvinnefotballen generelt, spesielt da fra Serieforeningen for kvinnefotball, men også i klubbene. At kvinnelige landslagsspillere skal ha samme lønn som sine mannlige kollegaer er en selvfølge som egentlig kommer alt for seint. Utfordringen er å løfte nivået også for resten av de norske spillerne på elitenivå ut over de 20-30 spillerne som befinner seg i landslagsvarmen. Man må jo nemlig ta utgangspunkt i erkjennelsen av at det er i klubbene spillerutviklingen foregår ikke på landslagssamlinger. Da må det økonomiske fundamentet i alle toppklubber på kvinnesiden heves, enkeltstående satsinger fra enkeltpersoner i egen klubb over kortere eller lengre sikt er strålende tiltak, men for tynt til å heve det generelle nivået på sikt.

Arna Bjørnar har erkjent dette og jobber mot begge disse siktepunktene både mht økonomi og spillerutvikling. Eksterne aktører har sett det samme og nå bidradd til at klubben er i stand til å satse enda mer målrettet på spillerutvikling på kvinne-/jentesiden.

Arna Bjørnar satte som målsetting for noen år tilbake at klubben innen 2019 skulle være på topp i norsk kvinnefotball. Dette krever et seriøst og langsiktig arbeid både på rekrutteringssiden og på elitesiden. Som toppklubb på kvinnesiden i vårt område må klubben erkjenne at man ikke vil nå dette målet uten samarbeid med andre klubber i vårt område og med fotballkrets. Samtidig må det være slik Arna Bjørnars opplegg må være så godt at både spillere i egen klubb og unge spillere som kommer til oss skal ha det beste tilbudet for å kunne utvikle seg, og at de som har ambisjoner om å utvikle seg til toppspiller gis de beste muligheter til det.

Et slikt arbeid er arbeidskrevende og Arna Bjørnar har besluttet å satse på dette ved å ansette på hel- og deltid kompetente trenere som skal ha ansvaret for denne siden av klubbens utvikling.

Visjonen for Arna Bjørnars spillerutviklingsabeid er at klubben sammen med våre samarbeidspartnere i krets og klubber skal bli best i Norge på dette arbeidet. For egen del ønsker Arna Bjørnar at klubben fortsatt er erkjent som det naturlige tilholdssted for spillere som har ambisjoner om utvikling til toppspiller og landslagsspiller. Klubben har derfor etablert en sterk gruppe meget kompetente personer til å holde tak i dette arbeidet.

 • Morten Røssland - har UEFA A lisens og har hovedansvaret for klubbens toppserielag
 • Stein Arve Lohne - har UEFA A lisens og har ansvar oppfølging av spillere i egen klubb, dvs. individuell oppfølging eldste gruppen og kommunikasjon inn mot landslag.
 • Kjetil Lohne - har UEFA A lisens og har ansvar for fotballdelen på Tertnes VGS og individuell oppfølging av disse jentene og kommunikasjon inn mot landslag.
 • Martin Dolvik - har UEFA B lisens, idretts pedagogisk utdannelse og har ansvar for Proffstien og hospitering inn med A-laget og individuell oppfølging av de yngste spillerne som er inne på kretslag, landsdel og de yngste landslagene.
 • Håvard Smedsgård  har UEFA C lisens og keepertrener B lisens og har hovedansvar for keeperutvikling
 • Bjørn Atle Jordan  har UEFA B lisens og kobber mot eget rekruttlag og også mot kretslag
 • Anitra Lid har UEFA C lisens og har hovedansvaret for eget rekruttlag

Teamets yngstemann Martin Dolvik - forteller dette om arbeidsmetodikken og ansvarsfordelingen:

 • Gjennom en systematisk spillerutvikling ønsker vi at vårt utviklingsløp jevnlig utvikler spillere fra egne rekker og eget område, opp til sitt maksimale nivå enten det er i klubbfotball, toppserie, aldersbestemte landslag, A-landslag eller senere klubber i utlandet. Hovedinnsats blir lagt inn mot de spillerne som ønsker videreutvikling og har ambisjoner om å nå et høyere nivå.
 • Vi har etablert tre økter på dagtid i samarbeid med Olympiatoppen. Disse øktene er en basisøkt, en hurtighets økt og en fotballferdighet økt. Disse øktene er et dagtidstilbud for spillerne 20-25 år, som er i studie og jobb.
 • Gjennom toppidrettslinjen på Tertnes VGS har spillerne som går der 5 morgenøkter der de jobber med, Rolle, Fotballferdighet, Basis, hurtighet og styrketrening.
 • I ungdomsfotballen og på rekruttlaget har vi etablert Proffstien. Proffstien skal være unge ivrige fotballjentes første møte med vårt utviklingsløp. Der starter det med Vinterakademi for de yngste, Proffuken og en Eliteturnering før de starter på VGS, i tillegg til 3-5 spillere får individuell oppfølging av toppspillerutvikler. Videre går utviklingsløpet inn via vår Rekruttlag og hospitering med Toppserielaget til at spillerne blir tilknyttet toppserielaget. Proffstien er for spillere fra 13-18år.

 

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift