Espelund utvalgets sluttrapport fremlagt

Et viktig innspill for kvinnefotballens videre utvikling

Ønsker vi flere slike øyeblikk i norsk kvinnefotball?

Espelund-utvalgets mandat fra forbundsstyret har vært å «vurdere og belyse tiltak som vil bedre sportslig utvikling og kommersiell verdi av Toppfotball Kvinner.» Sluttrapporten er nå fremlagt og belyser mange sider ved norsk kvinnefotball. Som forventet blir det mest diskusjon om forslagene til nye seriestrukturer i toppen av norsk kvinnefotball. Dette er selvsagt viktig, men må ikke fremstå som det eneste som kan bringe norsk kvinnefotball videre. Holdninger, kultur, ressurser, kompetanse, utviklingsarbeid, geografi osv. er minst like viktige områder som seriestrukturen, og mye av dette omtales også i rapporten.

Vi oppfordrer derfor klubbene til lese rapporten og å sette seg inn i de forskjellige temaene som blir belyst. 

https://www.fotball.no/contentassets/b8b2fb30a647409ba12608c4d94b7893/espelundutvalgets-sluttrapport_v2.pdf

Et viktig grunnlag for vurderingen av norsk kvinnefotball i europeisk sammenheng er rapporten fra UEFA :

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Women%27sfootball/02/43/13/56/2431356_DOWNLOAD.pdf

Et interessant punkt i denne rapporten er at Norge skiller seg klart ut positivt når det gjelder å rekruttere jenter til fotballen. Norge har altså totalt sett nesten like mange fotballspillende jenter som større nasjoner som Frankrike og England - ca. 100.000. Men aldersfordelingen er forslkjellig, i Norge er 86% av disse spillerne under 18 år, mens 14% er over 18 år. Disse 14% som er over 18 år representerer ca. 0,3% av befolkningen hvilket vil si at Norge fortsatt tallmessig ligger høyt i forhold til resten av Europa i antall spillere over 18 år, men vi har mistet den fordelen vi kunne ha hatt dersom vi hadde fått flere til å fortsette etter fylte 18 år. Det ligger altså et stort potensiale i å redusere frafallet etter 18 år, og da spiller flere ting enn seriestruktur i toppfotballen inn. Da blir følgende ting viktige:

* Å ta vare på talentene uansett hvor de bor i Norge

* Ressurser, kompetanse og strukturer til å ta vare på spillerne etter 18 år

* Utvikling av klubbstrukturer

* Samarbeid NFF, fotballkretser, klubber

*mm

  Vedlegg: Utsnitt fra UEFA's rapport 2016/2017  

Land

Tyskland

Sverige

Nederland

England

Frankrike

Norge

Island

Befolkning

80,7 mill

9,9 mill

17 mill

54,8 mill

66,8 mill

5,3 mill

0,3 mill

Antall spillere

209.713

179.050

152.000

106.910

106.612

100.066

7.375

< 18 år

55%

60%

63%

65%

74%

86%

80%

>18 år

45%

40%

37%

35%

26%

14%

20%

>18 ift folketallet

0,1%

0,7%

0,3%

0,1%

0,1%

0,3%

0,7%

Antall proffspillere

60

72

0

215

126

37

30

Antall utenlandske

30

36

0

49

29

24

10

Gj .snitt tilskuertall 0div

1.076

900

848

1.058

1.000

250

130

 

 

 

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift