Til alle våre støttespillere og medlemmer.

Våre verdier står sterkt og har virkelig blitt utfordret de siste dagene, mange av klubbens frivillige og ansatte har virkelig gjort en stor jobb og vårt fellesskap er blitt styrket. Takk for jobben som er gjort og den viktige jobben som skal gjøres de kommende dager før julefreden senker seg.

 

I våre verdier står vi for:                            

Fotballglede og fellesskap – Bli med

Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet

 

Vi har sett store overskrifter i lokalpressen de siste dager

Nå er det kritisk for Arna-Bjørnar!!!!

Nå rakner det!!

Dette kan jeg som klubbleder avkrefte og fortelle at klubben aldri har vært sterkere. Ja noen kommer og noe går, men det er ikke avgjørende for det vi som klubb står for. Vi driver med Toppfotball kvinner, vi har herrelag i 4.divisjon, vi har junior herrer, vi har 2.div kvinner/rekrutt,5. div kvinner, vi har nærmere 70 barn og ungdomslag i tillegg til stjernelaget. Vi har en administrasjon som jobber for alle, vi har et hovedstyre, vi har 3 gruppestyrer, vi har en rekke med utvalg og alle disse jobber med ulike områder i klubben som gjør at vi alltid vil bestå uansett hva som skjer, og ikke minst de viktigste som er flere 100 dyktige trenere, lagleder og miljøkontakter som hver dag bruker mye tid på aktivitet rundt våre barn, ungdommer og voksne i klubben. Vi styres ikke av enkeltpersoner, men av dyktige frivillige og ansatte som gjør at Arna-Bjørnar alltid vil være er en drivkraft i lokalmiljøet, men også i fotball familien i Bergen, Hordaland og Norge. Våre verdier vil alltid stå sterkt og vi vil aldri rokke ved disse prinsippene.

Alle skal ha et tilbud hos oss uansett nivå!

 

Hovedstyret har de siste årene vært opptatt av å sikre at klubben har en bærekraftig økonomi som gjør at vi har en trygg og god drift og at vi sikrer god aktivitet i alle gruppene. Arna-Bjørnar har i regnskapsåret 2018 gjort flere omfattende endringer i økonomifunksjonen. Den mest markante endringen er at vi har gått over til et skybasert økonomisystem. Dette gjør at vi har 100% kontroll på vår økonomi hver dag. I tillegg har vi innført et nytt budsjettsystem med mulighet til styre egen økonomi bedre i alle gruppene. Vi har kommet veldig langt med effektivisering av økonomi funksjonen, og her vil vi se full effekt av endringene i 2019. På møte hos klubblisensnemda NFF tidligere i høst fikk vi mye ros for det arbeidet vi har gjort og den ærligheten vi viser i forbindelse med vår økonomirapportering til NFF. I forbindelse med dette arbeidet vil jeg takke spesielt Synnøve Lien, Robert Ølstad og Maria Nesheim.

Regnskapsåret 2018 vil bli resultatmessig et svært godt år som gjør at vi i 2019 og kommende år kan jobbe videre med utvikling av hele klubben på alle områder og alle nivå.

 

Gledelig nyhet til slutt! By budsjettet ble på onsdag vedtatt og byggingen av parkområde , kastfelt og kunstgressbane på Arna Idrettspark vil starte i 2019

 

Dersom det skulle være noe spørsmål ta gjerne kontakt!

 

Ha en fredfull julehøytid!

Torbjørn Andersen

Klubbleder

Arna-Bjørnar Fotball

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift