Dommerinformasjon

Sist oppdatert: 03. feb 2021 Skrevet av: Admin

 

Barnefotball fra 6 -12 år

Utbetaling av dommerlønn blir utført 1. og 15. i hver mnd. Utbetaling er basert på type kamp og antall kamper registrert i Rubic.

Dommersatser per kamp:

3er fotball kr 100
5er fotball kr 150
7er fotball kr 200
9er fotball 12 år kr 350
9er fotball 13 år kr 400
11er fotball 14-16 år kr 450

Veileder til dommer kr 100

Spørsmål ang ABs egne dommere ta kontakt med dommeransvarlig i Barne- og ungdomstyret:

Ungdomsfotball/seniorfotball

Dommere satt opp av kretsen fyller ut dommerregning-uten-diettgodtgjorelse (1)

Om laget selv må skaffe dommer brukes følgende skjema : Dommerregning egen dommere ungdomslag 2019.xlsx

Dommeren lagrer i PDF og sender selv inn til faktura@arna-bjornar.no