SAMFUNNSANSVAR

TROND MOHN SOMMERAKADEMI

Trond Mohn sommerakademi er et samfunnsnyttig prosjekt som har som mål å gi barn og ungdom gode opplevelser med en lav påmeldingsavgift.

Målgruppen er barn fra 7 til 14 år.

Arna-Bjørnar inngår samarbeid med flere fotballklubber, slik at man dekker flere områder i Bergen og omegn.

Trond Mohn og Arna-Bjørnar Fotball har i sitt samarbeid en felles verdi som ligger til grunn for prosjektet.

  • Inkludering & samhold
  • Alle skal ha mulighet til å delta
  • God fysisk aktivitet for barn
  • Ungdom som viktig samfunnsaktør

Påmelding kommer

 

 

MOT AMASSADØR – TOPPSERIELAGET

Vårt Toppserielag er stolt ambassadørlag . Vi ble i det første toppserielaget som inngikk samarbeid med MOT.

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør MOT gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

MOT Norge har program for ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg har MOT utviklingsprogram for voksne som jobber tett på barn og ungdom i lokalsamfunnet – og det er en av årsakene til at MOT har effekt.

Arna-Bjørnar Toppserielag som ambassadørlag er profilerte forbilder innenfor idrett. VI bidrar til å styrke ungdoms livskvalitet med sitt MOT-engasjement og gjennom at de bærer MOT-logoen med stolthet. MOTs ambassadører styrker MOT som merkevare. Vi drar på skolebesøk til MOT klubber og bidrar i egen klubb.

Sjekk MOT`s hjemmeside: https://www.mot.no/

Sjekk ut presentasjon av MOT her : https://youtu.be/KYv2KhOH05w

 

Inkluderingsfond.

Vi har med vårt Trond Mohn inkludringsfond som mål at alle barn og unge skal få delta på aktivitet! Vi ønsker med fondet å kunne dekke kontingent, samt deltakelse på cuper for våre medlemmer. Det er lav terskel for å søke og all informasjon som blir oppgitt er konfidensiell.

INKLUDERINGSFONDET SKAL:

  • Hjelpe til inkludering i fellesskapet

  • Hjelpe barn å delta i fellesopplevelser som skaper gode barndomsminner.

  • Hjelpe barn å være med venner på viktige felles barndomsopplevelser.

  • Bidra til god psykisk helse.

Søk støtte her: