Oppdaterte regler for aktivitet pr. 13/5-2020

Oppdaterte regler pr. 13/5-20

Sist oppdatert: 16. mai 2020 Skrevet av: Tore

 

Trening under Koronasituasjonen

Kjære alle spillere, foreldre, frivillige, trenere og tillitsvalgte.

Nå skjer det ytterligere oppmykning av de strenge restriksjonene knyttet til aktivitetene våre.

Dette er en spesiell situasjon for alle, og vi tror at det blir viktig at vi er rause med hverandre..

 • VI er modige nok til å si fra til hverandre hvis noen glemmer seg.
 • Vi er rause nok til å forstå at alle kan glemme seg eller gjøre feil.
 • Vi forstår også at kanskje ikke alle kan, eller vil, trene.
 • Vi klarer dette i fellesskap

Generell informasjon

En koronahåndbok har blitt presentert for alle klubbene som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet i Norge av Norges fotballforbund. Denne håndboken baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen som Folkehelseinstituttet presenterte mandag 11. mai 2020. Håndboken beskriver alle de rammer og retningslinjer vi som klubb må forholde oss til når vi skal tilrettelegge for aktivitet. Her finner du håndboken som er utarbeidet av NFF: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/

Under har vi valgt å liste opp de viktigste punktene dere må forholde dere til i forbindelse med aktivitet i klubben vår:

 • Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for spørsmål om koronasituasjonen: o Barn og Ungdom Torbjørn Andersen Tlf: 95768402
 • o Senior Ulf Rasmussen Tlf:90642542

Presisering av nye retningslinjer fra myndighetene: Fotballens koronavettregler pr. 13. mai

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Du må være frisk for å delta.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, rutiner for grundig vask av hender, før og etter

I tillegg til Myndighetenes krav ønsker Arna Bjørnar at følgende krav også oppfylles: 

 • Alle Spillerne tar med seg hver sin 1,5 liters flasker med såpevann til vask av hendene, før, undervegs og etter trening.Trenerene må påse at dette gjennomføres.
 • Alt treningstøy må være vasket mellom øktene
 • Gruppeleder/Voksenperson(er) som ivaretar smittevern må uniformeres i gul vest
 • Vi oppfordrer samtidig at minst mulig utstyr brukes
 • Vi oppfordrer til øvelser der man minst mulig berører ballen med hender eller hode.
 • Renhold av utstyr, (trenerne må sørge for vask av alt utstyr etter alle treninger.)
 • Trenere tar med ball til øvelsene om laget har nok lagsballer, om ikke kan spillerne ta med egne baller. Viktig at ballene blir vasket før og etter trening.

(Tips: spillerne vasker ball samtidig med håndvask før og etter treningsøkt)

Rundt treningsstart og avslutning er det egne oppmøteplasser    

 (eks: Garnesbanen vil det ved oppstart av trening være nedgang ved tribune for å komme inn på banen. Når trening er slutt bruker laget hovedport og påstigning i biler skjer ved garnes ungdomsskole.

Ytre Arna banen: vil all oppkjøring være opp «flæsken» (bratte bakken) og all nedkjøring mot Haugland. Spillere som starter trening, går ned ved enden av parkering mot Haugland og spillere som avslutter går opp hovedtrapp)

Dersom Klubben ikke er trygge på at organiserte fotballtreninger kan gjennomføres uten å bryte smittevernloven, vil den organiserte treninger ikke bli igangsatt for de gjeldende lagene. Oppdager klubben at noen velger å bryte disse retningslinjene vil laget miste sin treningstid.

Lagene vil kunne få tildelt treningstid så snart de har sendt inn registreringsskjemaet og oppfylt smittekravene.

Lenke til spørsmåls skjema: https://forms.gle/YPvU8S3oKpkf75be7 

Gruppeinndeling: 

 • Årskull: 2010 og eldre: Hver treningsgruppe består av max 20 personer + en voksen.
 • Årskull: 2013-2011 max 10 barn + én voksen.

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

 • 11-er bane: 50 spillere/ledere
 • 7/9-er bane: 25 spillere/ledere
 • 5-er bane: 15 spillere/ledere
 • Ballbinge: 6 spillere)

Tips til øvelser:

Øvelsene er  fra trening med AB Akademiet, Rekruttgruppen og Toppserielaget https://fil.email/WwEBIzUJ

Øvelser hentet fra Nff:

https://www.fotball.no/contentassets/720a89b499894c5eaf6aa71fa85dc238/oppdatert-trening-for-barne–og-ungdomsfotballen-i-koronaperioden.pdf