Oppstart av fotballtrening i samsvar med myndighetenes bestemmelser

Retningslinjer for organisert trening

Sist oppdatert: 15. apr 2020 Skrevet av: Tore

 

Arna Bjørnar har besluttet å starte opp med organisert trening igjen i tråd med Helsedirektoratets og NFFs retningslinjer  med grupper på 4 spillere og 1 trener/voksen. Vi deler inn en 11er bane etter de anbefalinger som er gitt dvs. at en full 11er bane blir delt inn i 8 felt.

Se bilde:

Hvordan går man frem?

Alle lag må melde inn hvor mange spillere pr lag som ønsker å delta i organisert trening. Melder de inn 20 spillere blir de tildelt treningstid på 5 felt. Et lag med 50 spillere må dele gruppen i 2 grupper som trener etter hverandre. Se påmeldingsskjema i vedlagt link: https://forms.gle/YPvU8S3oKpkf75be7

Lagene får ikke tildelt treningstider før skjema er sendt inn og godkjent av klubben. De blir tildelt kun 1 time for at vi skulle løse dette, men normalt blir den  siste ½ time av treninger være spilløkt uansett, men det utgår

Hvordan skal treningen foregå?

Det er også synliggjort hvilke øvelser som skal brukes: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/her-er-klubbenes-favorittovelser/

Informasjon om retningslinjeme er tidligere sendt ut til lagets trenere og lagledere.

Bakgrunn for strengere regler er: Liv og helse vil til enhver tid ha førsteprioritet.

———————————————————————————————————————————————

I tillegg til Myndighetenes krav ønsker Arna Bjørnar at følgende krav også oppfylles:

 • Du må være frisk for å delta.
 • Du skal ha treningstøy fra halsen og ned. Altså ikke bruke shorts eller korte ermer
 • Alt treningstøy må være vasket mellom øktene
 • Voksenperson(er) som ivaretar smittevern må uniformeres i gul vest
 • Vi oppfordrer samtidig at minst mulig utstyr brukes
 • Renhold av utstyr, (trenerne må sørge for vask av alt utstyr etter alle terninger.)
 • Alle Spillerne tar med seg hver sin 1,5 liters flasker med såpevann til vask av hendene.
 • Trenerne tar med baller
 • Rundt treningsstart og avslutning vil det bli laget egne oppmøteplasser (eks: Garnesbanen vil det ved oppstart av trening være  avstigning fra biler skje ved Bjørnarhallen og spillerne bruker veien over hallen og nedgang ved tribune for å komme inn på banen. Når trening er slutt bruker laget hovedport og påstigning i biler skjer ved garnes ungdomsskole.
  Ytre Arna banen: vil all oppkjøring være opp «flæsken»(bratte bakken) og all nedkjøring mot Haugland. Spillere som starter trening, går ned ved enden av parkering mot Haugland og spillere som avslutter går opp hovedtrapp)
 • Årsaken til at man også setter retningslinjer for kjøring er at smittevernsreglene ikke tillater samkjøring av flere spillere og at man derfor forventer større antall biler før og etter trening.

Dersom Klubben ikke er trygge på at organiserte fotballtreninger kan gjennomføres uten å bryte smittevernloven, vil den organiserte treninger ikke bli igangsatt for de gjeldende lagene. Oppdager klubben at noen velger å bryte disse retningslinjene vil laget miste sin treningstid. 

Oppstarts tidspunkt for de ulike lag:

 • Senior og Junior fotball vil starte opp like etter påske
 • Ungdomsfotballen og barnefotballen vil vurderes hver for seg
 • Ungdomsfotballen håper vi er startet i løpet av uke 17 og 18
 • Barnefotballen Håper vi at er startet i løpet av uke 19 og 20.
 • Her vil lagene kunne få tildelt treningstid så snart man har funnet gode løsninger og flertallet innad pr lag ønsker oppstart.