Juniortrenere på plass

Ove, Anne, Rune, Martin, Trond og Rolf Henning

Sist oppdatert: 24. des 2020 Skrevet av: Arna-Bjørnar

 

Trenerkabalen for den kommende sesongen er på plass for junior-herrer.

Det er en god mix av kjente og nye fjes som skal ta ansvaret for utviklingen av juniorene  i Arna-Bjørnar for 2021, over 40 spillere er tilknyttet juniorgruppen, et antall som viser at Arna-Bjørnar lykkes med inkludering, utvikling og samhold.

Juniorgruppen vil på sikt bli delt i 2, junior 1 og junior 2. Trenere og støtteapparat er på plass og ser slik ut :

Junior 1:

Hovedtrener: Martin Haugen

Assistenttrener : Trond Svendheim

Keepertrener: Anne K Haugland

Materialforvalter: Ove Rønhovde

 

Junior 2:

Hovedtrener Rolf Hennig Aanesen

Assistenttrenere: Rune Odland

Keepertrener: Anne K Haugland

 

 

Ny på laget er Martin Haugen som tidligere har trent rekruttlaget for damer i Arna-Bjørnar, her kan du bli litt bedre kjent med Martin som nå blir hovedtrener for herrer junior – 1

Martin Haugen, 28 år, fra Samnanger. Er utdannete lærer, jobber som rektor i Bjørnafjorden kommune. Martin har trenerbakgrunn fra Samnanger fotball som hovedtrener for ulike lag i fra G13 til senior. Martin var  en del av Brann sitt trenerutviklingsprogram sesongen 2018. I 2019 var han trener i Arna-Bjørnar som en del av trenerteamet rundt rekruttlag for damer.

Hvorfor  Arna-Bjørnar?

Eg vart trigga av utfordringa etter samtalar med Erik Mjelde og Martin Dolvik. Eg har veldig truen på dei tankane og visjonane dei har presentert meg omkring satsinga på gutt/herresida i Arna-Bjørnar. Å få vera med på den reisa ser eg på som veldig motiverande. Eg opplever og at det er mykje fotballkompetanse i klubben, noko som eg ser på som veldig positivt med tanke på eiga utvikling og satsing som fotballtrenar.

Eg veit og at det er mange gode fotballspelarar i Arna-Bjørnar, og eg gler veldig til å jobba med ei gruppe spelarar som er dedikert til det kommande utviklingsarbeidet og jobben som skal gjerast. Eg har forventningar om at det er spelarar som kjem på trening med ambisjonar og ynskje om å bli betre fotballspelarar.

Hva ser du fram til sesongen 2021?

Først og fremst ser eg veldig fram til å møta og bli kjend med spelargruppa. Eg gler meg til å komma i gong med treningsarbeid og å skapa den kulturen me ynskjer å ha på treningsfeltet og i kamp. Som trenartype har eg tydelige forventningar om korleis me skal ha det både på og utanfor bana. Samstundes er eg opptatt av gode relasjonar, og gler meg til å kjend med den enkelte også som person. Eg veit at det er mykje spennande kvalitet i spelargruppa, og eg ser fram til å vera med på å utvikla både enkeltspelarar og laget med ein tydeleg definert spelestil.

Eg ser og fram til samarbeidet med dei andre trenarane i klubben, både på junior og A-lag herrer. Skal me nå målsettingane som er satt er me avhengige av eit tett og godt samarbeid mellom laga.

Ove,Rune, Martin, Trond og Rolf Henning