Klubben har opprettet en intern «Styringsgruppe»!

INFORMASJON TIL KLUBBENS MEDLEMMER OG FORESATTE

Sist oppdatert: 23. mar 2020 Skrevet av: Tore

 

Nestleder i hovedstyret i Arna-Bjørnar Fotball tok torsdag 10.mars et initiativ til å opprette en intern styringsgruppe i Arna-Bjørnar ut fra at klubben plutselig kom i en svært utfordrende økonomisk situasjon pga. ringvirkninger og konsekvenser i forbindelse med coronavirus pandemien og myndighetenes umiddelbare tiltak. Initiativet om å opprette styringsgruppen ble deretter avstemt og forankret med klubbens formelle styreleder.

Hensikten med å opprette styringsgruppen ble gjort med bakgrunn i at hovedstyret og klubb skal kunne handle raskt og effektivt på virksomhetskritiske områder for klubben i nåværende krevende situasjon, det være seg helsemessige, økonomiske eller på andre viktige områder for klubben og klubbens medlemmer.

Hvem inngår i styringsgruppen?

  • Ulf Rasmussen, nestleder i hovedstyret
  • Torbjørn Andersen, leder for barn og ungdom
  • Maria Nesheim, økonomiansvarlig, hovedstyret
  • Torgeir Stenhaug, spisskompetanse økonomi (og med lang fartstid med ulike verv i klubben)
  • Synnøve Lien, klubbens daglige leder  (er delvis sykemeldt)

**  Klubbens nestleder, Ulf Rasmussen har overtatt som fungerende styreleder i forbindelse ved opprettelsen av styringsgruppen.

Hvordan jobber styringsgruppen?

Styringsgruppen har (video)møter hver 2.dag for å diskutere og effektuere ulike typer hastetiltak som må gjennomføres.
I tillegg til styringsgruppemøtene, så jobber medlemmene i gruppen daglig med å følge opp og gjennomføre de tiltakene som er besluttet i styringsgruppe møtene.

Siden gruppen ble satt sammen torsdag 10.mars så har styringsklubben besluttet og effektuert flere kritiske tiltak for å ivareta klubben, klubbens ansatte og klubbens medlemmer på best mulig måte.

Hvordan informeres og forankres styringsgruppens beslutninger og tiltak med hovedstyret og de ulike gruppelederne i klubben?

Hovedstyret blir jevnlig informert og oppdatert over styringsgruppens beslutninger og tiltak gjennom oppsummeringsreferater på mail og gjennom egne videomøter.

Når det gjelder beslutninger og tiltak som direkte eller indirekte påvirker den enkelte gruppe (KSA, MSA, Barn og Ungdom og Administrasjon) så er gruppelederne i klubben tett blitt orientert, informert og involvert i de beslutninger og tiltak som styringsgruppen har fremmet – før effektuering og gjennomføring. 

Styring av informasjon

I den krevende coronavirus pandemien som vi er oppe i nå, så ser styringsgruppen det som ekstra viktig å ha kontroll over hvilken klubbinformasjon som blir delt og lagt ut på klubbens hjemmesider og SoMe kanaler.

Styringsgruppen har i denne forbindelse bestemt at Ulf Rasmussen skal være klubbens talsmann ved forespørsler fra presse, media og andre, samt at all klubbinformasjon fremover skal avstemmes med styringsgruppen. Styringsgruppen har oppnevnt Kjell Åge Kvamme og Tore Thorsen som operativt ansvarlige for informasjonshåndteringen på vegne av styringsgruppen.

Innspill eller spørsmål til styringsgruppen

Innspill eller spørsmål til styringsgruppen kan rettes til styringsgruppen@arna-bjørnar.no

Oppfordrer til å følge helsemyndighetenes regler og anmodninger

Styringsgruppen vil til slutt oppfordre alle klubbens medlemmer og foresatte til å følge helsemyndighetenes regler og anmodninger ift. hygiene og hindre virusspredning.

Samtidig vil vi oppfordre alle til å ta vare på seg selv og hverandre ved å vise omsorg og ansvarlighet i situasjonen vi er inne i.

Med vennlig hilsen

Styringsgruppen i Arna-Bjørnar Fotball

v/Ulf Rasmussen

fungerende styreleder