Klubben har opprettet en intern «Styringsgruppe»!

INFORMASJON TIL KLUBBENS MEDLEMMER OG FORESATTE