Ekstraordinært årsmøte stemte for videreutvikling av dagens klubborganisasjon med ny styrestruktur.

Sist oppdatert: 16. nov 2020 Skrevet av: synnove

 

 

Ekstraordinært årsmøte stemte for å utarbeide et konkret forslag til videreutvikling av dagens klubborganisasjon med ny styrestruktur.

 

Etter at Årsmøtet den 4/6-2020 gjorde vedtak:

Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal arbeide med å utarbeide et grunnlag for å skille ut ABF Bredde og ABF Elite i to separate juridiske enheter i klubben. Forslaget skal endelig vedtas på et ekstraordinært årsmøte innen 1. november 2020.»

Hovedstyret oppnevnte følgende arbeidsgruppe til å utarbeide dette grunnlaget:

  • Tore Thorsen – leder
  • Ulf Rasmussen
  • Torbjørn Andersen
  • Synnøve Tverlid

 

Det ekstraordinære årsmøte ble gjennomført den 11/11 -2020

 

Leder Tore Thorsen redegjorde for arbeidet gruppen har utført.

 

Det skulle stemmes over 3 alternativer (+mulighet for å stemme blankt):

 

1A: Utarbeide konkret forslag til videreutvikling av dagens klubborganisasjon, men beholde dagens struktur

1B: Utarbeide et konkret forslag til videreutvikling av dagens klubborganisasjon med ny styrkestruktur.

 

2: Utarbeide et konkret forslag om å skille ut Toppfotball som en separat juridisk enhet.

 

42 av møtedeltagerne var stemmeberettiget.

 

RESULTAT:

1 a: 0 % stemmer

1 b: 76 % stemmer

2: 24 % stemmer

3: 0 % stemmer

Hovedstyret vil nå ha ansvar for vedtaket og sette ned en gruppe som skal utarbeide et konkret forslag til videreutvikling av dagens klubborganisasjon med ny styrestruktur som skal vedtas senest på årsmøte i mars 2021.