Innkalling til digitalt årsmøte i Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar og Arna-Bjørnar fotball 2021

Sist oppdatert: 23. feb 2021 Skrevet av: synnove

 

Det innkalles herved til digitalt årsmøte i Teams for Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar og Arna-Bjørnar Fotball Årsmøtet avholdes 09. mars. 2021 kl. 19:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelsene gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Innkalling årsmøte 09.03.21

Påmelding via link:  https://app.rubic.no/Public/Events/1567/Signup

 

Alle påmeldte med stemmerett vil få tilsendt årsmøtedokumenter og regnskap/budsjett.

Alle påmeldte vil få tilsendt lenke for å få tilgang til møtet.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling/saksliste.

2: Godkjenning av deltakende medlemmer

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen

Valg av 2 personer til tellekorps

3: Godkjenning av årsmeldinger.

4: Godkjenning av revidert regnskap Arna-Bjørnar Fotball

5: Behandling av innkomne forslag

6: Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

7: Godkjenning av budsjett for Arna-Bjørnar Fotball.

8: Valg.

9: Fastsettelse av dato for ikrafttreden av nytt styre.

 

Saker til behandling på årets årsmøte samt forslag på andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling sendes til post@arna-bjornar.no innen 23. februar 2021.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar

i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

For styrene:

 

THOMAS GARNES                                       GUNVOR DJØNNE

Leder AILAB                                             Leder ABF