Trygg på trening

Sist oppdatert: 21. feb 2023 Skrevet av: anine

 

Om lag 1 av 3 damer og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelle overgrep (Nok Bergen)

Idretten gjenspeiler samfunnet, og vi som idrettslag og som møteplass for mange barn og unge må ta vår del av ansvaret for forebygging. Arna-Bjørnar har derfor gått sammen med Nok Bergen og Vestland idrettskrets, og inviterer alle utøvere over 16, støtteapparat og foresatte til Trygg på trening foredrag.

For utøvere har vi samling 22. februar, og for trenere, lagledere, miljøkontakter og foresatte har vi samling 8. mars. Begge samlingene finner sted på Arna Idrettspark 18:00-20:00.

Påmelding gjøres her:

22. februar                                                                                       8. mars