Årsmøte 2024

Sist oppdatert: 10. feb 2024 Skrevet av: anine

 

Velkommen til årsmøte 11. mars 20:00 på Arna idrettspark

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Vedta idrettslagets budsjett
8. Valg

Innkalling årsmøte Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar 11 mars 2024